Sportkans – mutualiteit

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sportkans is een project van de Stad Oostende waarbij een groot stuk van het inschrijvingsgeld via de stad wordt betaald. Op deze manier wilt de stad sport toegankelijk maken voor iedereen. Sinds dit jaar maak ook Zazou Kriebels deel uit van sportkans.

Via Sportkans wordt het inschrijvingsgeld, op vijftien euro na, helemaal betaald aan de sportclub. Ook voor Zazou kriebels kan je nagaan of je hierop recht hebt. Hieronder geven we alvast weer hoe je te werk moet gaan.

In de eerste plaats moet je een afspraak maken bij de wegwijzer voor ten laatste 25 oktober (Edith Cavellstraat 54-56; 059 25 89 70). Aan de hand van een bewijs van inkomen kunnen zij nagaan of je al dan of niet recht heb op bijstand via sportkans. Daarvoor moet je minstens één van volgende documenten met je meebrengen.

  • Aanslagbiljet belastingen (inkomsten 2017, aanslagjaar 2018)
  • Attest 2019 verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
  • Attest 2019 leefloon (Sociaal Huis)
  • Attest 2019 Budgetbegeleiding of budgetbeheer
  • Attest 2019 Schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling
  • Attest 2019 ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp

Indien je recht hebt op Sportkans krijg je hierover een formulier mee. Dit formulier geef je af bij de eerste les samen met 15 euro inschrijvingsgeld. De rest regelen wij, als sportclub, samen met de sportdienst.

Indien je geen recht hebt op Sportkans, maar de gehele som van het inschrijvingsgeld moeilijk te betalen is kan je altijd met ons contact opnemen. We zoeken dan samen naar een geschikt betalingsplan.

Mutualiteit

Naast Sportkans kan je vaak via de mutualiteit ook een deel van het inschrijvingsgeld terug recupereren. Hiervoor geef je tijdens de les het juiste formulier van je mutualiteit (die je bij je mutualiteit kunt verkrijgen) aan de aanwezige lesgever/geefster af . De les nadien zullen we het formulier terug bezorgen die je bij je mutualiteit terug kunt indienen. Bij voorkeur krijgen we dit formulier voor midden oktober.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Recente berichten